Lietuvos DAAD klubas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DAAD programos

E-mail Print PDF
Bendrosios DAAD programos:

Stipendijos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslininkų mokslo tiriamajam darbui. Skiriamos bendriems mokslo projektams su partneriais Vokietijoje. Trukmė 1-3 mėnesiai, gali būti skirtos ne dažniau, kaip kartą per trejus metus. Amžius neribojamas.

Stipendijos jauniesiems mokslininkams ir doktorantams moksliniam darbui ar studijoms Vokietijoje. Pretenduoti gali mokslų daktarai, doktorantai ir absolventai, siekiantys įgyti daktaro laipsnį Lietuvoje arba Vokietijoje, arba atlikti mokslinius tyrimus ar gilinti žinias, nesiekiant laipsnio. Trukmė - nuo 1 iki 10 mėnesių. Pasirinkusiems pilnas doktorantūros studijas Vokietijoje, sėkmingai pabaigus pirmųjų metų studijas ir tarpininkaujant Vokietijos mokslo ir studijų institucijai, stipendija gali būti pratęsta. Amžiaus riba stažuotėms iki 6 mėn. - 32 m., stažuotėms nuo 7 iki 10 mėn. - 36 m. Medicinos srities kandidatai turėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos jiems taikomus papildomus reikalavimus (žr.http://www.daad.de/extrainfo).

Stipendijos visų sričių aukštųjų mokyklų absolventų specializacijos ar magistro laipsnio studijoms. Skiriamos aukštųjų mokyklų absolventams ar studentams, kurie iki studijų Vokietijoje pradžios įgis bakalauro laipsnį. Priklausomai nuo programos, studijos trunka 1-2 metus. Stipendija skiriama vieneriems mokslo metams, o sėkmingai juos pabaigus, ji gali būti pratęsta. Doktorantai į šią stipendiją pretenduoti negali.

Stipendijos buvusiems DAAD stipendininkams, studijavusiems Vokietijoje mažiausiai vienerius metus ir grįžusiems į Lietuvą ne mažiau kaip prieš trejus metus, 1-3 mėnesių mokslinėms stažuotėms.

 

Specializuotos DAAD programos:

Stipendijos įvairių meno sričių vienerių metų specializacijos studijoms. Pretendentų į stipendijas studijoms amžiaus riba - 32 metai. Meno sričių kandidatams būtina papildomai pateikti darbų, kūrinių nuotraukas, įrašus ir pan. Išsami informacija apie reikalavimus meno sričių kandidatams pateikiama adresu http://www.daad.de/extrainfo. Paraiškas kandidatai studijoms turi siųsti tiesiogiai 323 DAAD skyriui adresu: Referat 323-Mittelosteuropa, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.

Stipendijos 3-4 savaičių vasaros kalbos, literatūros ir krašto pažinimo kursams. Visų sričių studentams, iki kursų pradžios pabaigusiems bent du kursus. Pretenduoti į šias stipendijas galima kartą per trejus metus. Kursų aprašymus taip pat galima rasti interneto adresu: http://daad.de/deutschland/deutsch-lernen/sommerkurse/00490.de.html.

Mummert’o fondo stipendijos ekonomikos ar inžinerijos studentų vadybos studijoms Aacheno arba Kelno universitetuose. Gali pretenduoti 3 ar 4 kurso studentai, norintys baigti studijas ir įgyti diplomą Vokietijoje, taip pat bakalauro laipsnį turintys asmenys. Stipendija gali būti tęsiama iki 3 metų. Amžiaus riba – 24 m. Išsamesnė informacija: http://www.mummert-stiftung.de, apie šioje programoje dalyvaujančius universitetus - http://www.uni-koeln.de, http://www.rwth-aachen.de.

Studentų grupių kelionės ar praktika Vokietijoje. Visų sričių ne žemesnio kaip antro kurso 10-15 studentų grupių, vadovaujamų dėstytojų, kelionėms, trunkančioms iki 7-12 d. (apsilankymai aukštosiose mokyklose, specialybės seminarai ir susitikimai). Keliones organizuoja paraiškas teikiantys Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai.