Lietuvos DAAD klubas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Renginiai 2014 m. seminaras

2014 m. seminaras

E-mail Print PDF

Aukštojo mokslo tarptautiškumas: vienas esminių regiono konkurencingumo stiprinimo veiksnių

Šiaulių universitetas, Vytauto g. 84, Šiaulių universiteto centrinė biblioteka

2014 m. gegužės 23 d.

Šiaulių televizijos reportažas apie Lietuvos DAAD klubo metinį seminarą>>

Seminaro nuotraukos>>

Europos aukštojo mokslo institucijų tarptautinis bendradarbiavimas pastaraisiais metais ženkliai sustiprėjo – tai įrodo didelis jų dalyvavimas įvairiose akademinio bendradarbiavimo programose. Aukštojo mokslo tarptautiškumas yra vienas iš ekonominio konkurencingumo stiprinimo veiksnių, nes dėka bendradarbiavimo su kitų šalių mokslo institucijomis Lietuvos aukštojo mokslo institucijos kaupia vis didesnę ir įvairiapusiškesnę patirtį vystydamos tarptautines studijų programas, skatindamos tarptautinius švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, vykdydamos studentų, dėstytojų ir žinių mainų programas, stiprindamos ryšius su užsienio šalių įmonėmis. DAAD ir Vokietijos ambasada yra vieni iš svarbiausių Lietuvos švietimo sistemos ir ekonominių partnerių. Dėka šio glaudaus bendradarbiavimo vykdomi įvairus mokslo projektai, vyksta aktyvus studentų ir dėstytojų judumas; gerėja aukštojo mokslo kokybė, geriau paruošiami studentai darbui globalaus pasaulio sąlygomis; dėstytojai, mokslininkai ir studentai grįžta su žiniomis, kurias gali pritaikyti dirbdami savo šalyje. Pastaruoju metu aukštojo mokslo institucijos yra skatinamos vystyti įvairiapuses tarptautines strategijas, apimančias jų kompetencijos plėtrą ir konkurencingumo didinimą. Tarptautiškumo strategijos taip pat turi apimti tarptautinių mokymo programų ir mokymo procesų skatinimą ir pasiūlyti tarptautinio išsilavinimo galimybes ir tiems studentams, kurie pasirenka studijas savo šalyje.

Globalizacija ir naujos technologijos iš esmės keičia aukštojo mokslo situaciją. Prognozuojama, kad iki 2020 m. tarptautinis studentų judumas išaugs iki 7 mln., o studentų skaičius pasaulyje per du dešimtmečius išaugs keturis kartus. Glaudesnio bendradarbiavimo ir strateginės partnerystės stiprinimas per dalyvimą tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, tinkluose, įgyvendinant bendras kvalifikaciją suteikiančias programas ir pritaikant kitus kokybę keliančius įrankius, turi būti vertinamas kaip ypatingai svarbus klausimas, atsižvelgiant į pasaulyje vykstančius pokyčius.

DAAD Alumni seminaras pakvies DAAD Alumni Klubo narius, naujuosius DAAD stipendiatus, DAAD lektorius Lietuvoje, DAAD atstovus Baltijos šalyse, politikus, ekonomikos ir kultūros bei švietimo ir kitų mokslininkų asociacijų atstovus, Šiaulių regiono valdžios ir verslo asociacijų atstovus diskutuoti apie aukštojo moklso tarptautiškumo didinimo svarba regionų vystymuisi, konkurencingumo stiprinimui ekonominiu, politiniu ir kultūriniu aspektu. Seminaras organizuojamas Šiaulių univeristete, kuris yra viename iš atokesnių nuo sostinės nutolusių regionų, kuriame regioninio universiteto, aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo ir rėmimo klausimai, siekiant stiprinti regionų ekonominę ir socialinę situaciją, yra labai reikšmingi.

Programoje numatomi Šiaulių universiteto rektoriaus prof. Donato Jurgaičio, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidento Vidmanto Japerto ir Šiaulių miesto mero pavaduotojo Juro Andriukaičio, DAAD Informacijos centro Rygoje vadovo dr. Markus Häfner sveikinimo žodžiai. Po to vyks diskusija „Aušktojo mokslo tarptautiškumas: vienas esminių regiono konkurencingumo stiprinimo veiksnių“, kurioje pranešimus skaitys Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos viceministrė Daiva Matonienė, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto doc. dr. Milda Damkuvienė, to paties universiteto Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus direktorė Regina Karvelienė.
 
Pasibaigus diskusijai bus iškilmingai įteikiamos stipendijos naujiems DAAD stipendininkams. Seminaras bus baigiamas ekskursija, edukacine ir menine programa Šiaulių Aušros muziejaus Chaimo Frenkelio viloje.

Programa:

11.00 val. dalyvių registracija
11.30 val. kava
12.00 val. renginio atidarymas. Sveikinimo žodžiai: dr. Daumantas Katinas, Lietuvos DAAD klubo pirmininkas; prof. dr. Donatas Jurgaitis, Šiaulių universiteto rektorius; Vidmantas Japertas, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas; Juras Andriukaitis, Šiaulių miesto mero pavaduotojas; dr. Markus Häfner, DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas
12.30 val. pranešimai tema "Aušktojo mokslo tarptautiškumas: vienas esminių regiono konkurencingumo  stiprinimo veiksanių"
14.00 val. pertrauka
14.45 val. išvykimas į Chaimo Frenkelio vilą
15.00 val. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoriaus Matthias Mülmenstädt sveikinimo žodis; DAAD Informacijos centro Rygoje dr. Markus Häfner sveikinimo žodis naujiesiems DAAD stipendininkams
15.10 val. iškilmingas DAAD stipendijų pažymėjimų įteikimas naujiesiems DAAD stipendininkams
15.25 val. bendra nuotrauka
15.30 val. ekskursija, edukacinė ir meninė programa Šiaulių Aušros muziejaus Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74)
18.00 val. renginio pabaiga