Lietuvos DAAD klubas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Renginiai 2011 m. seminaras "Valstybė ir viešoji politika"

2011 m. seminaras "Valstybė ir viešoji politika"

E-mail Print PDF

2011 m. gegužės 20 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos DAAD klubo metinis seminaras tema "Valstybė ir viešoji politika".

Metinio seminaro nuotraukos.

Įspūdžiai ir nuotraukos (Mykolo Romerio universiteto medžiaga).

Seminaro programa lietuvių kalba.

Seminaro programa vokiečių kalba.

Seminaro aprašymas lietuvių kalba.

Seminaro aprašymas vokiečių kalba.


Š. m. gegužės 20 d. Mykolo Romerio universitete Vilniuje vyko devintasis Lietuvos DAAD klubo metinis seminaras „Valstybė ir viešoji politika – visuomenės santarvei“. Šiais metais renginį organizavo Daiva Astasevičiūtė (Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos mokslų fakultetas).

Susitikimą atidarė Mykolo Romerio universiteto Mokslo prorektorė dr. Inga Žalėnienė, sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų viceministrė Cornelia Pieper, į konferenciją atvykusi su Vokietijos ambasadoriumi Lietuvoje Hans Peter Annen, ambasados pirmuoju sekretoriumi Jean-Pierre Froehly ir delegacija. Viceministrė savo kalboje pasidžiaugė Lietuvos DAAD klubo vykdoma veikla, metiniais seminarais, stovyklomis, aktyvumu bei siekiu į aktyvią alumnų veiklą įtraukti ir kitų Baltijos šalių DAAD alumnus bei stipendininkus. Viešnia visus Vokietijos alumnus pakvietė į š. m. gegužės 24 dieną Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoje vyksiantį oficialų Vokietijos alumnų pristatymą bei atidarymą Lietuvoje.

Išvykus garbingai viešniai į seminaro dalyvius kreipėsi Lietuvos DAAD klubo įkūrėjas bei garbės pirmininkas prof. habil. dr. Vaidotas Kažukauskas. Jis taip pat pasidžiaugė dar vienu klubo seminaru, pabrėžė, jog jau apsisuko vienas didelis klubo susitikimų ratas ir pirmą kartą klubo konferencija vyksta tame pačiame universitete antrą kartą. Profesorius taip pat paminėjo tradicija tampančias vasaros stovyklas ir tuo pačiu visus pakvietė registruotis į Latvijoje vyksiančią Lietuvos DAAD klubo bei Latvijos DAAD alumnų vasaros stovyklą, kurią š. m. liepos 2-3 dienomis organizuoja DAAD Informacijos centras Rygoje.

Pranešimų dalį metų seminare pradėjo Mykolo Romerio universiteto Studijų skyriaus vedėja dr. Nijolė Burkšaitienė, skaičiusi pranešimą tema „Tarptautiškumas kaip universiteto studijų strategijos prioritetas“ ir jo metu išsamiai pristačiusi Mykolo Romerio universiteto vykdomą veiklą šiuo aspektu.

Buvęs Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras, Politikos ir vadybos mokslų fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius savo pranešime pažvelgė ne tik į dabartinę švietimo politiką, tačiau ir į jos perspektyvas iki 2030 metų. Pranešėjas taip pat nagrinėjo ir laimės sąvoką visuomenėje bei pristatė įdomių mokslinių darbų šia tematika.

Po pertraukos doc. dr. Birutė Mikulskienė klausė, ar viešajai politikai galioja valdymo mokslo rekomendacijos.

Antroje susitikimo dalyje sveikinimo žodį naujiesiems DAAD stipendininkams, Lietuvos DAAD klubo nariams ir svečiams tarė Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Kultūros ir spaudos skyriaus vadovo pavaduotojas Herbert Schmitter. Jis būsimiems DAAD alumnams palinkėjo sėkmės studijų šalyje Vokietijoje ir pasidžiaugė dabartinių DAAD alumnų veikla, taip pat visus pakvietė į Vokietijos alumnų portalo pristatymą Vokietijos ambasadoje.

Tradiciškai naujuosius stipendininkus sveikino DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Till Dembeck. Jis informavo, kad šiais metais DAAD Lietuvai, kaip ir pernai, skyrė 34 stipendijas, o kasmet DAAD Lietuvai skiria net apie 1 milijoną eurų (įskaičiuojant stipendijas, kelionės išlaidas, draudimus, DAAD alumnų renginius ir pan.). Konferencijos dalyvius dr. T. Dembeck pakvietė į Gaujos nacionaliniame parke (Latvija) liepos 2-3 dienomis vyksiančią DAAD stovyklą, į kurią taip pat kviečiami naujieji DAAD stipendininkai bei alumnai iš Latvijos bei Estijos. Pranešėjas pasidžiaugė bendradarbiavimu su savo kolegomis Lietuvoje, dr. Margit Breckle (Vilniaus pedagoginis universitetas), dr. Antje Johanning (Vytauto Didžiojo universitetas) Christian Thienel (Vilniaus universitetas) ir glaudžiais ryšiais su Lietuvos DAAD alumnais.

Pasibaigus sveikinimo kalboms Herbert Schmitter ir dr. Till Dembeck įteikė DAAD stipendijų pažymėjimus naujiesiems DAAD stipendininkams. Netrukus naujieji DAAD stipendininkai ir būsimieji alumnai nusifotografavo su svečiais iš ambasados bei su susirinkusiais Lietuvos DAAD klubo nariais.

Susitikimą pranešimu apie Lietuvos DAAD klubo veiklą 2010-2011 metais tęsė klubo pirmininkas Daumantas Katinas. Jis trumpai apžvelgė klubo renginius (2010 m. klubo seminarą Lietuvos žemės ūkio universitete, vasaros stovyklą su stipendininkais iš Latvijos Sližiškėse, Dovilės Savickaitės ir Balio Vaitkaus vargonų muzikos koncertą Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje), informavo apie naujienas (pilnai sutvarkytus duomenis Registrų centre, atidarytą klubo sąskaitą, pagamintą klubo antspaudą), klubo planus (vasaros stovyklą Latvijoje liepos 2-3 dienomis, DAAD alumnų koncertą Lietuvoje, DAAD alumnų draugijų vadovų susitikimą Bonoje 2011 m. gruodžio mėn., 2012 metų Lietuvos bei kitų kaimyninių šalių DAAD alumnų susitikimą) bei pasidžiaugė bendradarbiavimu su Vokietijos ambasada, DAAD centrine būstine Bonoje, Informacijos centru Latvijoje, DAAD lektoriais Lietuvoje, Goethes institutu, Lietuvos universitetais, taip pat padėkojo nuolatiniams talkininkams – prof. habil. dr. Vaidotui Kažukauskui, Daivai Astasevičiūtei, Monikai Serapinaitei, Tadui Sugintui, doc. dr. Vaivai Žeimantienei, doc. dr. Remigijui Zinkevičiui, prof. dr. Gražinai Startienei, Olgai Smirnovai ir kitiems.

Klubo vardu už gražų, operatyvų bendradarbiavimą buvo padėkota dr. Till Dembeck ir Christian Thienel, šiais metais baigiantiems savo darbą Rygoje ir Vilniuje. Jiems, aidint susirinkusiųjų plojimams, buvo įteiktos atminimo dovanėlės – Lietuvos DAAD klubo nuotraukų koliažai.

Pasibaigus pranešimų daliai seminaro dalyviai turėjo retą galimybę pasiklausyti A. Noviko vadovaujamo merginų vokalinio ansamblio atliekamų lietuvių bei užsienio autorių dainų.

Susitikimo pabaigą vainikavo vaišės, įspūdžiai apie seminarą, diskusijos apie klubo planus, dainos.

Lietuvos DAAD klubas nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems rengiant 2011 metų seminarą. Pirmiausia – pagrindinei jo organizatorei Daivai Astasevičiūtei, taip pat – DAAD centrinei būstinei, DAAD Informacijos centrui, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai, Vokietijos alumnų portalui, Mykolo Romerio universiteto administracijai, A. Noviko vadovaujamam merginų vokaliniam ansambliui, Mykolo Romerio universiteto valgyklai, pranešėjams, ir, žinoma, vertėjoms.

Lietuvos DAAD klubas
2011 m. gegužės 21 d.