Veiklos įvertinimas

Print

Siekdami tobulinti Lietuvos DAAD klubo veiklą parengėme Klubo veiklos vertinimo anketą ir prašome Jūsų ją užpildyti, išreikškti savo pastabas, kritiką, siūlymus ir atsiųsti užpildytą anketą adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ANKETA