Kitų organizacijų programos

Print

Visų Vokietijos paramos fondų naršyklė.

Vokietijos fondų apžvalginė lentelė (AVHS, DAAD, DBU, IPS, KAAD, KAS).

Vokietijos alumnų portalo grupė "Stipendijos Vokietijoje".

Alfredo Tiopferio (Alfred Toepfer) paramos fondas.

Berlyno Laisvojo universiteto "Tarpkultūrinės edukacijos" studijų programa.

Casanuswerk stipendijų programa.

Evangelisches Studienwerk stipendijų programa.

Friedricho Eberto (Friedrich Ebbert) paramos fondas.

Friedricho Naumano (Friedrich Naumann) paramos fondas.

Hanso Bioklerio (Hans Boeckler) paramos fondas.

Halės-Vitenbergo Martino Liuterio universiteto (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg) vasaros kursai.

Heinricho Biolio (Heinrich Boell) paramos fondas.

KAAD (Katalikiškoji akademinė užsieniečių tarnyba) suteikia įvairaus pobūdžio stipendijas studijoms Vokietijoje.

Kylio (Kiel) miesto stipendijos.

Konrado Adenauerio (Konrad Adenauer) paramos fondas.

Roberto Boscho stipendijos besidomintiems politiniais ir visuomeniniais procesais.

Rochus ir Beatrice Mummert (Rochus und Beatrice Mummert) paramos fondas.

Rozos Liuksemburg (Rosa Luxemburg) paramos fondas.

Vokietijos aplinkos apsaugos fondas.

Vokietijos ekonomikos fondas.

Vokiečių tautos studijų paramos fondas.

Vokietijos Parlamento stipendijos praktikai Bundestage.