Klubo tikslai

Print
Bendrieji veiklos principai ir tikslai

 1. Lietuvos DAAD klubas (toliau – Klubas) – savanoriška visuomeninė, nepolitinė organizacija, kurios pagrindiniai tikslai:
2. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Klubas veikia priimtų įstatų pagrindu, laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso, įstatymų, bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. Klubo buveinė yra Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, Vokiečių filologijos katedroje, Universiteto g. 5, LT-01513, Vilniuje.

4. Klubo veiklos teritorija - Lietuvos Respublika.